Nên chọn bộ nhớ camera giám sát như thế nào phù hợp.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *