Xi măng cứng trên sàn đá nhám phải làm sao.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *