a. Thit – bo – kobe – thu – la – thich – me

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *