Privacy

Quy định chung

Khách hàng truy cập vào trang web có nghĩa khách hàng đã chấp nhận tất cả các điều khoản của website. Chúng tôi có quyền thay đổi hay chỉnh sửa bất kì Quy định và Điều kiện sử dụng bất cứ khi nào mà không cần báo trước. Khách hàng thường xuyên cập nhập những thông tin để biết được sự thay đổi của chúng tôi.

Chính sách bảo mật thông tin

  • Để được thông báo cập nhập những bài viết, kiến thức mới nhất về sửa cửa cuốn khách hàng hãy đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân của mình .
  • Mọi thông tin của khác hàng được bảo mật theo đúng quy định
  • Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc đến khi nhận được thông báo của khách hàng xóa thông tin trên hệ thống.
  • Tất cả những thông tin của khách hàng được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.