Sự kỳ thị hàng ngoại nhập trước đây hoàn toàn đã được gỡ bỏ trong tâm lý của người tiêu dùng Việt. Thực phẩm nhập khẩu len lỏi đến mọi ngõ ngách để phục vụ tối đa nhu cầu của người dùng. Tuy vậy, một số bộ phận người dùng vẫn chưa toàn tâm toàn