Danh mục: Tài chính

Nên sử dụng phần mềm kế toán offline hay online cho doanh nghiệp

Hoạt động kế toán quan trọng với doanh nghiệp giúp các đơn vị đánh giá được kinh doanh lãi hay lỗ, điều chỉnh chiến lược. Kế toán viên thực hiện hạch toán tài chính, báo cáo lên các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định. Do vậy, đây là công việc quan

Cầm đồ máy vi tính ở đâu giá tốt?

Như các bạn đã biết, các tiệm cầm đồ hiện nay mọc lên như nấm, các đơn vị này cũng cạnh tranh với nhau nên giá thành cầm đồ về cơ bản đều như nhau. Quan trọng là làm thế nào để tìm được những đơn vị trội hơn hẵn và uy tín, chuyên nghiệp