Như các bạn đã biết, các tiệm cầm đồ hiện nay mọc lên như nấm, các đơn vị này cũng cạnh tranh với nhau nên giá thành cầm đồ về cơ bản đều như nhau. Quan trọng là làm thế nào để tìm được những đơn vị trội hơn hẵn và uy tín, chuyên nghiệp